Etsi

Axon Hill Tutoring Oy on vuonna 2019 perustettu yksityisopetusta ja koulutusta tarjoava yritys. Olemme toimineet opetusalalla pitkään ja tunnemme sen erittäin hyvin. Opetustyössä on tullut näkyväksi asioita, joihin opettaja ei voi itse vaikuttaa. Näitä ovat isot ryhmäkoot, tukiopetuksen rajallisuus ja haastavat oppilaat. Opettajan on pidettävä huolta koko ryhmästä jolloin yksilön tarpeet eivät välttämättä tule kuulluiksi. Oppiminen on hyvin henkilökohtainen, yksilöllinen prosessi. Opettajan mahdollisuudet varmistaa oppilaan oppiminen suhteessa tämän todellisiin kykyihin ei luokkaolosuhteissa välttämättä ole mahdollista. Jo ajallisesti opettajan on vaikea antaa yksittäiselle oppijalle tämän tarvitsema huomio, tuki ja kannustus. Näistä havainnoista on noussut ajatus tarjota opetusta yksittäiselle oppilaalle yksityisopetuksen muodossa. Yksityisopetuksen siirtäminen verkkoon mahdollistaa laadukkaan opetuksen minne tahansa Suomessa ja ulkomailla. 

Yksityisopetuksessamme oppilas saa opettajan jakamattoman huomion. Intohimonamme on oppimisen mahdollistaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa oppilaan oman sisäisen motivaation herättämistä ja oppimisen ilon kokemista. Kaikki opettajamme ovat oman alansa asiantuntijoita, päteviä ja kokeneita. Näin voimme tarjota mahdollisimman laadukasta opetusta.

Olemme panostaneet myös teknologiaan online-opetuksessa. Käytämme parhaita sovelluksia ja apuvälineitä ja kehitämme jatkuvasti teknistä puoltamme eteenpäin. Opettajamme koulutetaan toteuttamaan opetuksensa mahdollisimman sujuvasti ja siten, että teknologia tehostaa oppimista. Pystymme jakamaan oppimateriaalit helposti ja oppilaan on helppoa viestiä ja olla yhteydessä opettajaansa. Taitavasti toteutettu online-opetus antaa opetukselle lisäarvoa ja myös innostaa oppilasta opiskelemaan.

Axon Hill Tutoring on saanut nimensä sanasta axon hillock. Se tarkoittaa viejähaaraketta hermosolussa, jota pitkin informaatio siirtyy hermosolusta toiseen.


Axon Hill Tutoring Oy

Y-tunnus: 3087427-8